حکومت حکیمانه: نقد نظریه حکمت و حکومت
42 بازدید
ناشر: صبح میثاق
نقش: محقق
شابک: 964-8308-16-0
سال نشر: 1384
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی